FARMA  SKLENAŘOVICE

Vítejte ve Sklenařovicích!


Sklenářovice - místo, kde se příroda setkává s člověkem.

   Osídlení místa popisuje kronikář v r. 1009, kdy zde byla zlatokopecká osada, zřejmě germánská. Zlatokopy v 16. století vystřídali němečtí skláři, osada v r. 1651 dostala název Glasendorf. První místo, kde se v Čechách dělalo sklo. Po zániku sklářství se osada proměnila na bohatou zemědělskou vesnici. Vesnice byla, bohužel, ryze německá, to znamenalo po prohrané válce vysídlení. K němu došlo v červnu 1946.

   Novou éru obce zahájilo pastevecké družstvo pastvou skotu.  Po jeho zániku pokračoval státní statek až do r. 1992. Jeho zánikem zůstalo Sklenářovické údolí prázdné i zdevastované.  V r. 1992 jsem začal s pastvou několika kusů skotu, ale tu KRNAP zanedlouho zakázal. V r. 2000 jsem se do údolí nastěhoval stabilně a vybudoval kozí farmu. Sýr vyráběný podle prastaré receptury rychle našel uznání, farma prosperovala. V r. 2009 byla vyhlášena přírodní památka „Sklenářovické údolí“, s podmínkami ochrany znamenajícími postupný zánik kozí farmy.

   Od jara 2014 začínám s výrobou přírodního skla, v  replice sklářské pece, jaké tu kdysi stály. Nově postavený srub, původně určený pro výrobu sýru a ubytování brigádníků, nyní mohu nabídnout pro ubytování méně náročných turistů. Za dobrovolný příspěvek. Srub je jednoduše, kompletně a účelně zařízený a vybavený vším potřebným pro život.


Sklenářovice – a place, where the nature meets a man

 First settlement was described by a chronicler in 1009 as a gold mining village, probably of the Celtic origin. The village called Glasendorf received its name after the glassmakers who had occupied the settlement in 1651.  It became the first glassmaking place in Bohemia.  After the glass production had faded out, it became a rich agricultural village. Because the population of Glassendorf was purely German, all people were sent back to Germany in June 1946 as a result of the second WW.

Grazing cattle by state cooperative farm started a new era, which lasted until 1992. After that the Glassendorf valley remained deserted and devastated.

In 1992 I started grazing a small number of cattle, but it was soon stopped by KRNAP. In 2000 I had settled  in the valley permanently and started building a goat farm. The cheese made on the farm according to an ancient recipe, was quickly recognised and the farm prospered. The “Sklenařovické údolí” was declared a natural reserve in 2009. Unfortunately the conditions given by KRNAP have slowly been causing a decline and a possible end of the farm.

 During spring 2014 I would like to revive a new production of natural glass in a glass oven replica so typical for an old village of Glassendorf.

I built a cabin for cheese making and to accommodate  voluntary helpers here on the farm. I now offer this cabin for accommodation to nature loving tourists for only a voluntary contribution. The cabin offers very simple and practical furnishing, nevertheless you will find here everything you need.